ฉันได้รับปัญหา permission

ใช้ "Fix file ownership" ที่ control panel

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!