จะเปลี่ยน permissions ของบนพื้นที่สมาชิกได้อย่างไร

มีสองวิธีที่จะเปลี่ยน permissions 1. ไปที่ cPanel -> File Manager เลือกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม "Change Permissions". 2. เลือก FTP client เพื่อเปลี่ยน permission โดยใช้ CHMOD function (คลิกขวาเลืกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแล้วเลือก permission ที่ต้องการ).

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!