ฉันเจอหน้าว่างๆ (เว็บไซต์เป็นแบบ PHP)

ถ้าเว็บไซต์เป็น PHP สาเหตุหลักๆมาจากการตัวอักษรหายไปจากเว็บไซต์ อย่างเช่น ' หรือ } หรือ ; ดังนั้น PHP จึงไม่ทำงาน ทำให้มองเห็นเป็นหน้าว่างๆ สาเหตุอื่นๆที่อาจเป็นได้ 1. รายงาน PHP error คุณเรียนรู้จากหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ ถ้ายังเกิดปัญหานี้อยู่สามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่ http://php.about.com/od/troubleshooting/qt/php_error_reporting.htm 2. ทดสอบโคดบ่อยๆ และพยายามทดสอบแต่ละโคดทีละนิดจนแน่ใจแล้วเพิ่มโคดเข้าไปแล้วทดสอบเพื่อให้แน่ใจ แล้วจึงเพิ่มเข้าไปในโคดของคุณ 3. ใช้เครื่องมือในการเขียนที่มีสี ซึ่งมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยเขียน PHP ซึ่งมันจะช่วยคุณทำงานได้ดีขึ้น และง่ายต่อการสังเกต เมื่อมีปัญหาเวลาเขียนโคด 4. พยายาม echo ไล่ไปจากข้างบนลงไปข้างล่างและทดสอบว่าการทำงานของโคดถึงตรงไหนและเริ่มมีปัญหาจากตรงไหนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาปัญหา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!