ฉันสามารถติดตั้ง PHP Fusion บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ได้แน่นอน แต่เราไม่ได้เตรียมบริการการพัฒนาเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตามคุณสามรถขอความช่วยเหลือจากทีมพัฒนา ถ้าคุณมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น และสามารถค้นหาปัญหาเหล่านี้ได้บางทีอาจจะมีปัญหาเหมือนกับคุณก็ได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!