สามารถแก้ไข php.ini ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ แต่สามารถแก้ไขค่าอื่นๆไดในไฟล์ .htaccess เช่น ini_set(), ini_alter() PHP function

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!