PHP safe mode ถูกตั้งค่าเป็น off บนเซิร์ฟเวอร์

เป็นค่า default สำหรับ PHP safe mode ที่เป็น "off"

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!