มี phplist ไหม

เราไม่มี phplist (หรือเครื่องมือ mailing list ใดๆ ) และคุณไม่สามารถส่งเมลล์ได้มากกว่า 100 อีเมลล์ต่อชั่วโมงที่เซิร์ฟเวอร์เรา (การส่งเมลล์จำนวนมากไม่อนุญาตให้ทำ)

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!