สามารถติดตั้ง PHPmotion บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ต้องขออภัย PHPmotion ไม่สามารถใชเงานได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เนื่องจากต้องติดตั้ง FFMpeg ก่อน ซึ่งเราไม่ได้ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!