สามารถเข้าใช้งาน phpMyAdmin โดยตรงได้ไหม

สามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่ http://phpmyadmin.#master_domain แต่ต้องรู้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านการใช้งาน database

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!