สามารถทำข้อความ pipe email ไปที่ ไฟล์ได้หรือไม่(สคริปส์)

Email piping ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!