จะ pont โดเมนได้ที่ไหน

สามารถทำได้ที่บริษัทที่คุณทำกรลงทะเบียนด้วย แล้วทำการเปลี่ยนค่า nameservers แล้วมันจะทำงานภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากแก้ไข

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!