ถ้าหาก public_html directory โดนลบจะต้องทำยังงัย

รัน 'Fix File Permissions' จาก control panel หลังจากนั้น public_html directory จะถูกสร้างมาใหม่

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!