ไม่สามารถลบไฟล์ .pureftpd-upload

ถ้าเจอไฟล์ชื่อประมาณ '.pureftpd-upload' หรืิคล้ายคลึงกัน และลบมันไม่ได้ ไม่ต้องกังวล ไฟล์นี้ถูกสร้างเมื่อทำการ FTP ล้มเหลว แต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะทำให้ 'unlocked'ได้บางครั้งและคุณสามารถลบมันได้ตอนนั้นหลังจากล้มเหลว 3-4 นาที

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!