จะใช้งาน remote MySQL ได้อย่างไร

ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!