สามารถ reset บัญชีได้ด้วตัวเองหรือไม่

สามารถทำได้โดยไปที่เมนู 'Control Panel' -> 'Reload Account' ไม่เพียงแต่กลับไปที่จุดเริ่มต้นตอนครั้งแรกมันยังแก้ปัญหาทุกอย่าที่มีอยู่

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!