จะเข้าไปที่ root ได้อย่างไร

ไม่สามารถทำได้เนื่องจากนี่เป็นแชร์โฮสติ้ง

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!