สามารถติดตั้ง ruby gem บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!