สามารถใช้งาน Ruby on Rails ได้หรือไม่บนเซิรืฟเวอร์

ไม่สามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอรืของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!