มีบริการ Secure Connection ที่ cPanel ไหม

ไม่มี ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ แต่เราอาจจะบริการนี้ในอนาคตอันไกล้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!