สามารถใช้งาน shell ได้หรือไม่

สามารถใช้งานได้ที่ "SSH Web Console" เพื่อรัน SSH command เราไม่ได้มีบริการ SSH เนื่องจากเหตผลด้านความปลอดภัย

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!