ฉันสามารถติดตั้ง ShoutCast บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!