สามารถใช้งาน SmartFoxServer ได้หรือไม่

ต้องขออภัยไม่สามารถใช้งาน SmartFoxServer บนเซิร์ฟเวอร์เราได้ เพราะต้องติดตั้ง Java เพื่อรันโปรแกรมนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!