เมลล์ถูกส่งไปที่ spam โฟลเดอร์

เกี่ยวกับ filter rule ของคุณอาจจะเป็นไปได้เพราะเซิรืฟเวอร์ของเราเป็นแชร์เซิร์ฟเวอร์อาจจะทำให้โดนบลอกจากบางเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม IP อาจจะไมได้ถูกบลอกตลอดไปบางครั้งก็กลับมาอยู่ในสถานะปกติเมื่อคุณทำ "Not Spam" ที่อีเมลล์นั้น

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!