สามารถใช้งานไฟล์นามสกุล SQLite ได้หรือไม่

ใช้งานได้แน่นอน

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!