จะทำการ submit เว็บไซต์ไปที่ search engine ได้อย่างไร

เราไม่เตรียมบริการการ submit ไปที่ search engine ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "Google Webmaster Guidelines" เพื่อความรวดเร็วในการ submit search engine http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35769

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!