สามารถเปลี่ยนค่า suhosin.request.max_vars ได้หรือไม่

ต้องขออภัยเราไม่สามารถเพิ่มลิมิตได้แล้ว PHP ตั้งค่าสูงสุดไว้แล้วซึ่งเป็นข้อจำกัดของแชร์โฮสติ้ง

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!