บนเว็บไซต์ของฉัน Text ไฟล์แสดง "???" (การ encoding ไม่ถูกต้อง)

เป็นไปได้หรือไม่ที่ไฟล์ encoded รูปแบบไม่ถูกต้อง ควรจะใช้ UTF-8 ในการ encoding เมื่อมีการสร้างเว็บไซต์ ลองเพิ่มบันทัดข้างล่างบนไฟล์ index.php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); มันอาจจะมีปัญหาถ้าไฟล์ encoded ที่ใช้งานเป็น "UFT8 with BOM" คุณควรจะเปิดไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณและ encoded ไฟล์ด้วย "UFT8 without BOM" แล้วทำการอัฟโหลดไฟล์ไปบนเซิร์ฟเวอร์ สามารถเปลี่ยน encoded ได้โดยโปแกรมอย่างเช่น Notepad++

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!