สามารถทำ torrents บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

สามรถทำลิ้งค์ torrent ไฟล์ แต่ระบบ orrent tracking ไม่อนุญาต

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!