สามารถจะเปิด traceroute ให้ได้หรือไม่

จ้องขออภัยเราไม่สามารถเปิดบริการ traceroute ให้ได้เนื่องจากเหตผลด้านความปลอดภัย

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!