จะ turn off PHP errors ได้อย่างไร

ในการ turn off PHP errors จากเว็บไซต์ของคุณใส่ โค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ .htaccess php_flag display_errors off

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!