ฉันได้รับ "unexpected T_STRING" ใน XXX ที่บันทัดที่ 1 (ถ้าลูกค้าใช้ iWeb)

การ encode ของ iWeb ไม่สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ของเรา หมายความว่าคุณต้องลบบันทัดนี้ออกจาก html ไฟล์ใดๆของคุณก่อนอัฟโหลดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!