ฉันไม่สามารถ Verify เว็บไซต์ฉันได้โดยใช้ Google Webmaster tool

ถ้ามีปัญหาในการ verify เว็บไซต์ อาจจะมีปัญหาที่ไฟล์ .htaccess ลองลบไฟล์แล้วทดสอบการ verify ใหม่

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!