สามารถใช้งาน VidiScript ได้ไหม

ต้องขออภัย ไม่สามารถใช้งาน vidiscript บนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ ซึ่งมันต้องการ MEncoder และ FFMPEG และเราไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไว้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!