สามารถสร้าง VNC บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ไหม

ต้องขออภัย เนื่องจากเหตผลด้านความปลอดภัย เราไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม VNC บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!