สามารถใช้งาน warez linking ได้หรือไม่บนเซิร์ฟเวอร์

สามารถลิ้งค์โดยใช้ RapidShare, MegaUpload หรือ เว็บอื่นๆ และต้องเอาออกถ้ามีคนร้องเรียน ต้องเข้าใจว่าเราไม่อนุญาตให้โฮสต์สิ่งที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!