มี Windows โฮสต์ให้บริการบ้างหรือไม่

เราใช้ CentOS OS(Linux) เราไม่ได้มีบริการ Windows โฮสต์

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!