โดเมนไม่ทำงานเมื่อพิมพ์ "www"

ตรวจสอบกาตั้งค่า DNS zone ถ้าเจอว่า "A" record สำหรับ "www" ของคุณ จะได้ประมาณว่า www IN A xxx.xxx.xxx.xxx (xxx คือ โดเมน IP ซึ่งได้มาจาก control panel) หรืออาจจะเกิดจาก CNAME record www IN CNAME yourdomain.com. อย่างไรก็ตาม เราแนะนำว่าต้องชี้โดเมนมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเรา จะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณืไม่มีปัญหา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!