มี XSL(T) processor ตั้งตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

สามารถใช้งาน XSLT processor บนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!