สามารถใช้งาน Zend ได้ไหม

สามารถใช้งาน Zend ได้ สามารถรัน encoded โดย Zend ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม คุณต้องอัพโหลด Zend encoded โดย BINARY mode(FTP client ปกติเป็นอัฟโหลด *.php ไฟล์โดย ASCII mode) คุณต้องเปลี่ยน mode การอัพโหลดบน FTP client ของคุณ ถ้าไม่แน่ใจกรุณาปรึกษาผู้พัฒนาสคริปส์ของคุณ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!