สามารถติดตั้งโปรแกรม Zend Optimizer หรือ ionCube บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

PHP extension อย่างเช่น Zend Optimizer และ ionCube ติดตั้งบนเซิรืฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!