Hosting

ฟรีโฮสติ้ง

เซิร์ฟเวอร์ที่เสถียร ไม่มีโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ไม่มีข้อจำกัดการใช้งาน

พื้นที่ 2000MB ,100GB ทราฟฟิค

ทุกๆบัญชีจะได้รับพื้นที่ 2000MB และ 100GB แบนวิธ ซึ่งมากเพียงพอต่อเว็บไซต์ส่วนตัวหรือเว็บไซต์ธุรกิจ และยังสามารถอัพเกรดเป็นบัญชีพรีเมี่ยมได้โดยไม่มีข้อจำกัดได้ตลอดเวลา

ใช้งาน Control Panel ง่าย

เรานำเสนอคอนโทรลพาเนลที่สวยงามและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถใช้ อีเมลล์ , database , FTP และ Backups ข้อมูลได้ และรวมไปถึง การใช้งานในขั้นสูงเช่น SSH web console, แก้ไข DNS zone และอื่นๆอีกมากมาย

เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ เร็ว แรง และชื่อถือได้

ทุกบัญชีเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวไม่มีแชร์ ด้วย Intel Xeon CPUs, 16GB RAM และ SSD drives เชื่อมต่อด้วยสาย 1000MB/s สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่มีการรบกวนจากผู้อื่น และรับประกัน 99.9% การใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

ฟรีเว็บโฮสติ้ง:

พื้นที่ 2000 MB
แบนวิธ 100 GB (100,000 MB)
ไม่มีข้อจำกัดการใช้งานของโดเมน
cPanel เป็นตัวจัดการโฮส Control panel
ไม่มีโฆษณาหรือแบนเนอร์
ใช้งาน website builder ง่าย
ลงโปรแกรมอัตโนมัต (Joomla, Wordpress, อื่นๆ.)
อีเมลล์ (IMAP/POP3/Webmail)
ใช้งาน PHP และ MySQL database ได้
ยืนยันการใช้งานบัญชี

คุณสมบัติขั้นสูง

SSH web console
เครื่องมือแก้ไข DNS zone
แก้ไข error pages
ใช้งาน Cron jobs ได้
สามารถแก้ไข MX record
Backups ทั้งหมด
IP deny manager
ป้องกันโฟลเดอร์ด้วยรหัสผ่าน
Parked ชื่อ domain names
อิมพอร์ทข้อมูล Database และ website

คุณสมบัติของ PHP

PHP เวอร์ชั่น 5.2.17
ใช้งาน Zend Optimizer ได้
ใช้งาน IonCube loaders ได้
ใช้งาน Curl ได้
ใช้งาน File upload ได้
ฟังก์ชั่น PHP mail() และ Sendmail
ฟังก์ชั่น PHP fopen() และ Sockets
MysqLi extension
safe_mode = off, allow_url_fopen = on
ใช้งาน SQLite, GD, Mcrypt, Pear ได้

คุณสมบัติของ MySQL

MySQL เวอร์ชั่น 5.1
ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งานของ MySQL
อนุญาติให้สร้าง 2 MySQL database เท่านั้น
สามารถใช้ phpMyAdmin ได้
จัดเก็บข้อมูลโดย SSD disk drive
สามารถใช้งาน MysqLi extension ได้
MyISAM storage engine
ใช้งาน PDO และ PDO MySQL ได้
ใช้งาน SQLite ได้
Powered by cloud computing