Thank you!

การรายงานของคุณจะถูกตรวจสอบในไม่ช้า

รายงานเพิ่มเติม

เราจัดการกับการใช้งานในทางที่ผิดอย่างไร

  • Abuse Team ของเราจะตรวจสอบการรายแต่ละอันเพื่อระบุประเภทของการใช้งานในทางที่ผิด
  • ในกรณีที่สามารถประนีประนอมได้ หรือโดเมนถูกแฮ็ก จะมีการส่งคำเตือนไปยังเจ้าของโดเมน หากเจ้าของโดเมนไม่สามารถลบเนื้อหาที่ไม่อนุญาตได้ โดเมนเนมจะถูกระงับบริการ
  • ในกรณีที่เป็นการกระทำอย่างตั้งใจ เช่น ฟิชชิ่ง/มัลแวร์/419 Scam/สื่อลามกเด็ก โดเมนเนมจะถูกระงับบริการทันที

เริ่มประหยัดตั้งแต่ตอนนี้!

เว็บโฮสติงแบบ All-in-One & โดเมนเนม เริ่มต้นเพียง

฿ 59
00
/เดือน
  • ไม่จำกัด จำนวนเว็บไซต์
  • 24/7 Live Support
  • ใช้ง่าย เครื่องมือสร้างเว็บ
  • 2X ปรับแต่งให้ WordPress เร็วขึ้น
  • 30-Days Money-Back Guarantee
Grab the limited time deal!
฿ 99
00
/เดือน
฿747.00
฿297.00 for 3 months
Save 60%
มาเริ่มกันเลย